معافیت مالیاتی بیمه زندگی و تشکیل سرمایه

با موافقت نمایندگان مجلس وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه از مالیات معاف شدند

 

در جلسه نوبت صبح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند ۳۶ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش بیمه سامان، بر اساس این بند از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مواد (۱۳۶) و (۱۳۷) قانون، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۳۶، وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

همچنین با اصلاح انجام شده در ماده ۱۳۷، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

تناقض درباره افزایش سهم بیمه های زندگی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

براساس قانونی که از اسفندماه سال گذشته توسط شرکت های بیمه اجرایی شده است، افرادی که بیمه عمر می خرند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

به گزارش ایبِنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی اجرایی شده است. در بیشتر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته، صنعت بیمه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند و به منظور توسعه صنعت بیمه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور لازم است صنعت بیمه ایران نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

اما در اواخر کار مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین تکالیف صنعت بیمه در برنامه ۵ ساله ششم توسعه افزایش سهم بیمه های زندگی از حدود ۱۲ درصد کنونی به ۵۰ درصد بود.

همزمان با تصویب این موضوع در مجلس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که دولت در تلاش است تا اخذ مالیات از صنعت بیمه را حذف کند. در تمام دنیا نیز رشته های بیمه ای معاف از مالیات هستند.

یکی از مهمترین وی‍ژگی ها و مزیت های بیمه عمر معاف بودن از هرگونه مالیات بود که با اعمال تغییرات جدید، از جذابیت آن تا حد زیادی کاسته خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید که از اسفندماه سال گذشته آئین نامه آن نیز در اختیار نمایندگی های فروش قرار گرفته، مالیات بر ارزش افزوده به تمامی پوشش های بیمه ای تعلق خواهد گرفت.

تغییرات جدید البته برای آورده اولیه بیمه گذاران، مالیاتی در نظر نگرفته است؛ اما این افراد باید همزمان با پرداخت اقساط ماهیانه یا سالیانه بیمه های عمر خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

برخی از فعالین صنعت بیمه می گویند همزمان با اعلام این موضوع به افرادی که بیمه نامه عمر و زندگی خریداری کرده اند، با اعتراض آنها مواجه شده اند زیرا در زمان خرید بیمه نامه یکی از مهمترین موضوعات وعده دریافت نکردن مالیات بوده است.

ابراهیم حمیدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین درباره بخشنامه اخیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه نامه های زندگی دارای ذخیره ریاضی به ایبِنا گفت: این مالیات از بخش پس اندازی بیمه های زندگی دریافت نخواهد شد بلکه مربوط به بخش عمر بیمه نامه است و اخذ این مالیات بر اساس قانون انجام می شود.

با این حال در روزهای اخیر این سوال جدی به وجود آمده است که آیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده با سیاست افزایش سهم بیمه های زندگی در تناقض نیست؟ چگونه از صنعت بیمه خواسته می شود تا سهم بیمه های زندگی را از ۱۲ تا ۱۳ درصد کنونی به ۵۰ درصد برساند ولی همزمان با اخذ مالیات و گران کردن بیمه نامه توقع داریم بیمه گذاران برای خرید این نوع بیمه نامه اقبال بیشتری نشان دهند؟

باید توجه داشت که صنعت بیمه در سال های گذشته همواره بدنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده از رشته های مختلف این صنعت به ویژه بیمه نامه های اجباری مانند شخص ثالث بوده و هست.

منبع: http://ibena.ir

نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال ۹۵

img__20170105_005525

نکاتی در خصوص توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال ۹۵ :
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد.
✅ شرکتهای بیمه دانا ، آرمان ، معلم ، دی و سینا در این شرایط قرار دارد .

چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکت بیمه میهن در این وضعیت قرار دارد .
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکتهای بیمه ایران ، نوین ، حافظ در این وضعیت قرار دارند .

✅ این در حالیست که هر سه شرکتی که در سطح چهار قرار دارند نسبت به سال ۹۴ در وضعیت نامناسبتری قرار گرفته اند.
✅ بیمه میهن وضعیت توانگری خود را نسبت به سال ۹۴ بهبود داده و از سطح ۴ به سطح ۳ ارتقا پیدا کرده است .
✅ شرکتهای دانا ، ارمان ، معلم و سینا که در سطح ۲ قرار گرفته اند نسبت به وضعیت سال ۹۴ از نمره پایین تری در سال ۹۵ قرار گرفته اند
✅ بیمه دی توانسته است رتبه توانگری خود را بهبود بخشد.

✅ توانگری بیمه گران اتکایی نشان می دهد سطح ریسک این شرکتها نسبت به شرکتهای واگذارنده در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.
✅ شرکت بیمه ایران معین در بین شرکتهای غیر اتکایی بهترین وضعیت و شرکت بیمه نوین و ایران در بدترین وضعیت قرار دارند.

✅ به نظر میرسد بیمه مرکزی با توجه به عدم اجرای برنامه های بهبود در برخی شرکتها ، باید تصمیمات مهمی در خصوص برخی شرکتها اتخاذ و اجرا کند .

  1. انجمن ریسک و بیمه ایران

چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

 

این شرایط را در نظر بگیرید…

   *  بدلیل شرایط آب و هوایی و غذا های نامناسب دچار گرمازدگی، مسمومیت و بیماری شده و نیاز به مراقبت های پزشکی دارید.

   *  چمدان  خود را در فرودگاه گم کرده اید و نیاز به وسایل ضروری دارید.

   *  کیف خود را گم کرده اید و داروهای شما در آن بوده است. شما نیاز به خرید دارو هایتان دارید.

   *  کیف پول و مدارک شما به سرقت رفته است و شما به پول و مدارک جدید نیاز دارید.

   *  بدلیل بیماری یا فوت نزدیکان مجبور به بازگشت از سفر خود هستید.

اینها تعدادی از مخاطراتی هستند که ممکن است در سفرتان با آنها مواجه شوید.

تفاوتی ندارد که شما یک سفر چند روزه و یا سفری بلند مدت در پیش دارید، بیمه مسافرتی سامان با آگاهی از تمامی نیازها و مشکلات احتمالی مسافران کاملترین بیمه نامه مسافرتی را با مناسبترین هزینه  در اختیار شما قرار میدهد.

هم اکنون اقدام به خریدنمایید تا سفری ایمن ، مطمئن و آرام را با بیمه مسافرتی سامان تجربه کنید.

مزایای بیمه مسافرتی سامان

* پرداخت مستقیم هزینه ها در کشور مقصد شما(منحصرا در بیمه سامان)

* عدم نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای توسط شما

* استفاده از خدمات کمک رسانی بین المللی توسط شرکت  Mideast

* ارائه پشتیبانی شبانه روزی ۲۴/۷ در هر نقطه از جهان

* پشتیبانی از بیمه‌شدگان توسط اپراتور فارسی زبان

* عدم محدودیت سنی

مسافران و علاقه مندان به گردشگری و سفر برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بیمه نامه مسافرتی خود می­توانند با شماره تلفن ۰۹۱۱۵۶۸۷۲۶۶ و یا ۰۹۳۸۰۹۸۶۳۸۹تماس حاصل فرمایند.

پس از ارسال مدارک توسط شما، بیمه مسافرتی صادر و برای شما با پیک ارسال خواهد شد و هزینه در محل دریافت خواهد شد.

جهت سفارش آنلاین کلیک کنید

 

 

مقایسه بیمه زندگی با نظام بانکی

مزایای بیمه زندگی نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

۱- در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می‌نماید ولی در بیمه زندگی و تشکیل سرمایه تحت هیچ شرایطی سود کاهش نمی‌یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش نیز خواهد یافت.
۲- بیمه زندگی و تشکیل سرمایه، پس اندازی منظم و سیستماتیک است، اما پس انداز بانکی چنین خاصیتی را ندارد.
۳- با وجود اینکه درچند سال ابتدائی بیمه نامه مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه زندگی و هزینه‌های بیمه‌گری کسر می‌گردد، اما این موضوع با گذشت زمان قطع شده و کثر هزینه‌های مربوطه از حق بیمه شما صورت نگرفته و در نهایت باعث افزایش اندوخته شما می‌گردد.
۴- در این سیستم وام در عرض بکمتر از یک روز، بدون ضامن و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …!
۵- در هیچ بانکی زندگی انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه زندگی و تشکیل سرمایه چنین امری امکان پذیر است!

نتیجه
اگر مطمئن باشیم عمر جاودانه خواهیم داشت نیازی به بیمه عمر نیست و فقط یک حساب بانکی خوب کافی است. ولی اگر ۱٪ احتمال وجود ریسک (حادثه و از کارافتادگی و … ) احساس می‌کنید حتما در کنار یک حساب بانکی خوب یک بیمه‌نامه خوب زندگی و سرمایه گذاری داشته باشید.

جهت مشاوره رایگان با همکاران مجرب بیمه سامان یا خرید بیمه‌نامه عمر و تشکیل سرمایه سامان، لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

همکاران ما در حداکثر ۲ ساعت بعد با شما تماس خواهند گرفت:

یک عمر مطمئن …

با بیمه زندگی و تشکیل سرمایه سامان

%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86

استعلام نرخ بیمه نامه شخص ثالث

جهت استعلام نرخ بیمه شخص ثالث سامان لینک زیر را کلیک کنید:

استعلام حق بیمه شخص ثالث

کلیک کنید

جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

samanlifeinsurance

 

                                                                        جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان | هشتم آبان‌ماه الی هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۵

اشتباهات رایج در خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

بهترین بیمه عمر و تشکیل سرمایه

این روزها کمتر کسی هست که با بیمه عمر و سرمایه گذاری آشنایی اولیه نداشته باشد ، اگر شما جزء افرادی هستید که قبلا این محصول را تهیه کرده اید یا بزودی قصد خرید آن را دارید حتما ادامه ی این نوشته را دنبال کنید…

چهار اشتباه بزرگ در خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

۱-خرید بیمه عمر به روش پرداخت قسطی

متاسفانه نمایندگان بیمه و مشتریان بیمه عمر اطلاعی ندارند که خرید بیمه عمر به روش پرداخت قسطی به ضرر بیمه شدگان آنها تمام خواهد شد ، هرچه تعداد اقساط بیمه نامه شما بیشتر باشد شرکت بیمه، از اندوخته-پول – شما ، مبلغ بیشتری بابت حق تقسیط برداشت خواهد کرد و این به معنی آن است که ، شما در پایان به نسبت افرادی که با روش پرداخت سالانه اقدام به خرید بیمه عمر کرده اند ، مبلغ کمتری دریافت خواهید کرد.

۲-عدم آشنایی نماینده و پوشش های ضعیف

نحوه ی تنظیم قرارداد های بیمه ای نقش تعیین کننده ای در زمان دریافت خسارت دارد ، اگر نماینده شما ، یک حرفه ای و متخصص در زمینه بیمه عمر نباشد ، نمی تواند یک تنظیم ایده آل برای قرارداد شما انجام دهد. و همین موضوع کافیست که برای گرفتن خسارت ، به مشکلاتی برخورد کنید یا در زمان دریافت خسارت مبلغ کمتری دریافت کنید .

در اهمیت همین موضوع بس ، که تنظیم قرارداد حرفه ای می تواند منجر به آن شود که شما با پرداخت مبلغ کمتر ، مبلغ بیشتری در دوران بازنشستگی به نسبت سایرین دریافت کنید.

۳-انتظار به ثمر رسیدن بیمه عمر در کوتاه مدت

بیمه عمر و تشکیل سرمایه یک قرارداد بلند مدت است ، در صورتیکه شما برای دوران بازنشستگی عجله دارید، بدانید و آگاه باشید که حداقل مدت زمان برای اینکه به سود کافی برسید ۱۵ سال زمان لازم است. مهم تر از همه این است که بیشرین سود دهی بیمه های عمر در فاصله ی سالهای ۲۰ الی ۳۰ ام قرارداد اتفاق خواهد افتاد..

۴-پرداخت حق بیمه ناچیز

یکی از مواردی که کارشناسان متخصص مرکز ما در ارتباط با مشتریان حتما به آن اشاره می کنند ، انتخاب و پرداخت حق بیمه در خور شان است که متاسفانه بخش اعظمی از مردم ،بیمه هایی با حداقل حق بیمه خریداری میکنند ، وقتی شما یک بیمه حداقلی تهیه می کنید آن محصول هم در زمان لازم حداقل ترین نیاز شما را برآورده خواهد ساخت، در حالیکه شما قطعا ۱۰۰ درصد نیازتان رفع نشده است .

تفاوتهای اساسی روش های بازاریابی بیمه حادثه و بیمه عمر اندوخته ساز

برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .

به گزارش ریسک نیوز،در کتاب بازاریابی بیمه نوشته دیوید گرین ترجمه خانم پری میرزایی در پایان مباحث مختلف در امور بازاریابی بطور خلاصه می نویسد :بازار یابی در نهایت اینکه شما بتوانید بر افکار مردم تاثیر گذاشته و آنها را به خرید محصولات خود تشویق و ترغیب نمایید .بازاریابی یعنی ,,,مردم ,,,

بر اساس این تحلیل که سایر اساتید و بزرگان علم بازاریابی نیز بر این موضوع تاکید دارند در بازاریابی بیمه نیز نماینده و کارگزار بیمه نقشی بس فراتر از عملیات فروش محض را به عهده دارند .زیرا فروش محصول و مشخصا خدمات بیمه در واقع زمانی اتفاق میافتد که فروشنده بیمه با تسلط خود به انواع خطرات و تشریح همراه تفکیک انواع خطرات پیش روی انسان بعنوان یک شخص منفرد و خطرات پیش روی یک خانواده بعنوان کوچکترین هسته اجتماعی و نیز یک مجموعه انسانی سرشار از عاطفه و وابستگی افراد به یکدیگر و نیز واحدهای مختلف جوامع شغلی در اشکال گوناگون را بتواند تفکیک نماید و آنچنان بر درخت خطا بطور عینی برای بیمه گذاران بالقوه تشریح نماید تا آنها را به این قدرت تشخیص و درک رهنمود کند که در صورت وقوع خطر برای یک انسان یک عضو موثر اجتماعی بدوا خود و سپس خانواده خود و آنگاه محیط شغلی و حرفه ای خود را دچار صدمه و زیان خواهد نمود .اگر فروشنده حرفه ای بیمه توانست با به رخ کشیدن ریسک ها همراه تفکیک آنها ضریب مقابله با ریسک را به حداقل ممکن برساند آنگاه توانسته است بجای فروش غیر سیستمی بیمه نامه ها به تشویق بیمه گذاران به تقاضای محصولات ترکیبی بیمه نامه های مورد نیاز آنها بپردازد .

برای رسیدن به این مقصد مناسب ترین گزینه شناخت تک تک رشته های بیمه و کاربرد مناسب آنها در زندگی اجتماعی است .
در بیمه های اشخاص تنوع محصولات بیمه ای بسیار زیاد است .
سه نوع وقوع مرگ در زندگی انسانها وجود دارد :
۱_مرگ طبیعی بر اثر کهولت سن
۲_مرگ بر اثر بیماری
۳_مرگ بر اثر حادثه
این سه نوع مرگ گرچه از حیث اصول فنی بیمه گری تفاوتهای بنیادی از حیث اکچویری و تشکیل پرتفوی دارند اما در ظاهر از حیث طبقه بندی و ماهیت پایان یافتن زندگی انسانها با هم شبیه هستند .
نکته ظریف بازاریابی بیمه و تولید محصولات بیمه ای و تامین پوشش های  حمایتی مورد نیاز بیمه گذاران تفکیک ریسک ها و چرایی نیاز به محصولات متنوع بیمه های اشخاص در بردار زمان با تشریح دقیق این نکات برای بیمه گذاران بالقوه است .
هیچ تردیدی وجود ندارد که در زمان معرفی پوشش بیمه حادثه به عوامل مختلف منجمله سن ,جنسیت ,شغل ,مجرد یا متاهل بودن ,میزان درآمد افراد و نیز انفرادی یا گروهی بودن متقاضیان باید توجه نمود .و نیز دقت در این موضوع که در صورت وقوع حادثه چه پیامدهایی برای شخص حادثه دیده و نیز خانواده وی مواجه هستیم .

در واقع تعیین سقف سرمایه فوت ناشی از حادثه و جبران هزینه پزشکی تابعی از دهک درآمدی بیمه شده و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی وی دارد .و….
اما در مورد فوت بعلت بیماری و فوت بعلت کهولت سن میبایست که با دقت در علل بروز بیماری ها و نیزتامین هزینه های درمان و تامین هزینه های زندگی خانواده در زمان بالا رفتن هزینه های درمان و کاهش درآمد خانواده در صدد تامین پوشش بیمه درمان  و نیز پوشش عمر زمانی مناسب بود.

اما در مورد فوت بعلت کهولت سن ,تفاوت اساسی با فوت بر اثر حادثه و بعلت بیماری دارد .در این نوع از زندگی و پایان حیات انسانی ,تامین پوشش های درمان ,حادثه و نیز سرمایه اندوخته دوران بازنشستگی مد نظر بازاریاب حرفه ای بیمه و آشنا نمودن بیمه گذاران بالقوه با پوشش های مورد نیاز در این رویکرد میباشد .

در این مقاله کوتاه سعی شد تا به این نکته تاکید شود برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .فروش بیمه یک علم است که ابتدا بر روی افکار مردم تاثیر میگذارد و سپس آنها خود برای خرید محصولات بیمه ای مورد نیاز اقدام مینمایند .خلاصه آنکه سه نوع متفاوت از علل بروز بیماری ,از کار افتادگی و فوت سه شیوه متفاوت بازاریابی دارند ./ حمید رضا حاجی اشرفی