chatresabz-ir

معافیت مالیاتی بیمه زندگی و تشکیل سرمایه

با موافقت نمایندگان مجلس وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه از مالیات معاف شدند

 

در جلسه نوبت صبح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با بند ۳۶ این لایحه موافقت کردند.

به گزارش بیمه سامان، بر اساس این بند از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مواد (۱۳۶) و (۱۳۷) قانون، عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شد.

براساس اصلاح صورت گرفته در ماده ۱۳۶، وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

همچنین با اصلاح انجام شده در ماده ۱۳۷، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.

%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c

تناقض درباره افزایش سهم بیمه های زندگی با اخذ مالیات بر ارزش افزوده

براساس قانونی که از اسفندماه سال گذشته توسط شرکت های بیمه اجرایی شده است، افرادی که بیمه عمر می خرند باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

به گزارش ایبِنا، قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۸۷ به طور آزمایشی اجرایی شده است. در بیشتر کشورها بویژه کشورهای توسعه یافته، صنعت بیمه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمی‌کند و به منظور توسعه صنعت بیمه و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشور لازم است صنعت بیمه ایران نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شود.

اما در اواخر کار مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین تکالیف صنعت بیمه در برنامه ۵ ساله ششم توسعه افزایش سهم بیمه های زندگی از حدود ۱۲ درصد کنونی به ۵۰ درصد بود.

همزمان با تصویب این موضوع در مجلس، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که دولت در تلاش است تا اخذ مالیات از صنعت بیمه را حذف کند. در تمام دنیا نیز رشته های بیمه ای معاف از مالیات هستند.

یکی از مهمترین وی‍ژگی ها و مزیت های بیمه عمر معاف بودن از هرگونه مالیات بود که با اعمال تغییرات جدید، از جذابیت آن تا حد زیادی کاسته خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید که از اسفندماه سال گذشته آئین نامه آن نیز در اختیار نمایندگی های فروش قرار گرفته، مالیات بر ارزش افزوده به تمامی پوشش های بیمه ای تعلق خواهد گرفت.

تغییرات جدید البته برای آورده اولیه بیمه گذاران، مالیاتی در نظر نگرفته است؛ اما این افراد باید همزمان با پرداخت اقساط ماهیانه یا سالیانه بیمه های عمر خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

برخی از فعالین صنعت بیمه می گویند همزمان با اعلام این موضوع به افرادی که بیمه نامه عمر و زندگی خریداری کرده اند، با اعتراض آنها مواجه شده اند زیرا در زمان خرید بیمه نامه یکی از مهمترین موضوعات وعده دریافت نکردن مالیات بوده است.

ابراهیم حمیدی مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین درباره بخشنامه اخیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمه نامه های زندگی دارای ذخیره ریاضی به ایبِنا گفت: این مالیات از بخش پس اندازی بیمه های زندگی دریافت نخواهد شد بلکه مربوط به بخش عمر بیمه نامه است و اخذ این مالیات بر اساس قانون انجام می شود.

با این حال در روزهای اخیر این سوال جدی به وجود آمده است که آیا دریافت مالیات بر ارزش افزوده با سیاست افزایش سهم بیمه های زندگی در تناقض نیست؟ چگونه از صنعت بیمه خواسته می شود تا سهم بیمه های زندگی را از ۱۲ تا ۱۳ درصد کنونی به ۵۰ درصد برساند ولی همزمان با اخذ مالیات و گران کردن بیمه نامه توقع داریم بیمه گذاران برای خرید این نوع بیمه نامه اقبال بیشتری نشان دهند؟

باید توجه داشت که صنعت بیمه در سال های گذشته همواره بدنبال حذف مالیات بر ارزش افزوده از رشته های مختلف این صنعت به ویژه بیمه نامه های اجباری مانند شخص ثالث بوده و هست.

منبع: http://ibena.ir

سطح توانگری

نسبت توانگری شرکت های بیمه در سال ۹۵

img__20170105_005525

نکاتی در خصوص توانگری مالی شرکتهای بیمه در سال ۹۵ :
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۲ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی خود را برای ۳ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد.
✅ شرکتهای بیمه دانا ، آرمان ، معلم ، دی و سینا در این شرایط قرار دارد .

چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۳ باشد، مؤسسه موظف است علاوه بر برنامه ترمیم وضعیت مالی، برنامه افزایش سرمایه خود را برای ۲ سال مالی آتی (به تفکیک سالانه) تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۲ سال حداقل تا سطح ۲ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکت بیمه میهن در این وضعیت قرار دارد .
چنانچه نسبت توانگری مالی موسسه بیمه حسب نظر بیمه مرکزی در سطح ۴ باشد، مؤسسه موظف است برنامه ترمیم وضعیت مالی و برنامه افزایش سرمایه خود را برای سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه مرکزی ارائه دهد. در این برنامه‌ها موسسه بیمه باید نشان دهد که چگونه نسبت توانگری مالی خود را ظرف ۱ سال حداقل تا سطح ۳ ارتقاء خواهد داد.
✅ شرکتهای بیمه ایران ، نوین ، حافظ در این وضعیت قرار دارند .

✅ این در حالیست که هر سه شرکتی که در سطح چهار قرار دارند نسبت به سال ۹۴ در وضعیت نامناسبتری قرار گرفته اند.
✅ بیمه میهن وضعیت توانگری خود را نسبت به سال ۹۴ بهبود داده و از سطح ۴ به سطح ۳ ارتقا پیدا کرده است .
✅ شرکتهای دانا ، ارمان ، معلم و سینا که در سطح ۲ قرار گرفته اند نسبت به وضعیت سال ۹۴ از نمره پایین تری در سال ۹۵ قرار گرفته اند
✅ بیمه دی توانسته است رتبه توانگری خود را بهبود بخشد.

✅ توانگری بیمه گران اتکایی نشان می دهد سطح ریسک این شرکتها نسبت به شرکتهای واگذارنده در وضعیت بسیار بهتری قرار دارد.
✅ شرکت بیمه ایران معین در بین شرکتهای غیر اتکایی بهترین وضعیت و شرکت بیمه نوین و ایران در بدترین وضعیت قرار دارند.

✅ به نظر میرسد بیمه مرکزی با توجه به عدم اجرای برنامه های بهبود در برخی شرکتها ، باید تصمیمات مهمی در خصوص برخی شرکتها اتخاذ و اجرا کند .

 1. انجمن ریسک و بیمه ایران
%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86

چرا باید بیمه مسافرتی داشته باشم؟

 

این شرایط را در نظر بگیرید…

   *  بدلیل شرایط آب و هوایی و غذا های نامناسب دچار گرمازدگی، مسمومیت و بیماری شده و نیاز به مراقبت های پزشکی دارید.

   *  چمدان  خود را در فرودگاه گم کرده اید و نیاز به وسایل ضروری دارید.

   *  کیف خود را گم کرده اید و داروهای شما در آن بوده است. شما نیاز به خرید دارو هایتان دارید.

   *  کیف پول و مدارک شما به سرقت رفته است و شما به پول و مدارک جدید نیاز دارید.

   *  بدلیل بیماری یا فوت نزدیکان مجبور به بازگشت از سفر خود هستید.

اینها تعدادی از مخاطراتی هستند که ممکن است در سفرتان با آنها مواجه شوید.

تفاوتی ندارد که شما یک سفر چند روزه و یا سفری بلند مدت در پیش دارید، بیمه مسافرتی سامان با آگاهی از تمامی نیازها و مشکلات احتمالی مسافران کاملترین بیمه نامه مسافرتی را با مناسبترین هزینه  در اختیار شما قرار میدهد.

هم اکنون اقدام به خریدنمایید تا سفری ایمن ، مطمئن و آرام را با بیمه مسافرتی سامان تجربه کنید.

مزایای بیمه مسافرتی سامان

* پرداخت مستقیم هزینه ها در کشور مقصد شما(منحصرا در بیمه سامان)

* عدم نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای توسط شما

* استفاده از خدمات کمک رسانی بین المللی توسط شرکت  Mideast

* ارائه پشتیبانی شبانه روزی ۲۴/۷ در هر نقطه از جهان

* پشتیبانی از بیمه‌شدگان توسط اپراتور فارسی زبان

* عدم محدودیت سنی

مسافران و علاقه مندان به گردشگری و سفر برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بیمه نامه مسافرتی خود می­توانند با شماره تلفن ۰۹۱۱۵۶۸۷۲۶۶ و یا ۰۹۳۸۰۹۸۶۳۸۹تماس حاصل فرمایند.

پس از ارسال مدارک توسط شما، بیمه مسافرتی صادر و برای شما با پیک ارسال خواهد شد و هزینه در محل دریافت خواهد شد.

جهت سفارش آنلاین کلیک کنید

 

 

chatresabz

مقایسه بیمه زندگی با نظام بانکی

مزایای بیمه زندگی نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

۱- در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می‌نماید ولی در بیمه زندگی و تشکیل سرمایه تحت هیچ شرایطی سود کاهش نمی‌یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش نیز خواهد یافت.
۲- بیمه زندگی و تشکیل سرمایه، پس اندازی منظم و سیستماتیک است، اما پس انداز بانکی چنین خاصیتی را ندارد.
۳- با وجود اینکه درچند سال ابتدائی بیمه نامه مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه زندگی و هزینه‌های بیمه‌گری کسر می‌گردد، اما این موضوع با گذشت زمان قطع شده و کثر هزینه‌های مربوطه از حق بیمه شما صورت نگرفته و در نهایت باعث افزایش اندوخته شما می‌گردد.
۴- در این سیستم وام در عرض بکمتر از یک روز، بدون ضامن و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …!
۵- در هیچ بانکی زندگی انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه زندگی و تشکیل سرمایه چنین امری امکان پذیر است!

نتیجه
اگر مطمئن باشیم عمر جاودانه خواهیم داشت نیازی به بیمه عمر نیست و فقط یک حساب بانکی خوب کافی است. ولی اگر ۱٪ احتمال وجود ریسک (حادثه و از کارافتادگی و … ) احساس می‌کنید حتما در کنار یک حساب بانکی خوب یک بیمه‌نامه خوب زندگی و سرمایه گذاری داشته باشید.

جهت مشاوره رایگان با همکاران مجرب بیمه سامان یا خرید بیمه‌نامه عمر و تشکیل سرمایه سامان، لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

همکاران ما در حداکثر ۲ ساعت بعد با شما تماس خواهند گرفت:

یک عمر مطمئن …

با بیمه زندگی و تشکیل سرمایه سامان

%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86

” ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی ”

از کار افتادگی

 

 

 

ازکارافتادگی یکی از تعهدات پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی (بند ”د” ماده ٣ ) است که با توجه به تنوع شرایط قانونی از نظر علت ازکارافتادگی (بیماری- حوادث ) و همچنین از نظر درصد ازکارافتادگی (کلی ، جزیی، غرامت نقص عضو ) دارای پیچیدگی خاصی است وکوچکترین غفلت در این زمینه ممکن است، موجب تضییع حقوق افراد و یا ایجاد حقوق غیر واقعی شود.

تعاریف ازکارافتادگی در قانون تأمین اجتماعی

١- تعریف ازکارافتادگی کلی
طبق بند ١٣ ماده ٢ قانون : ” ازکارافتادگی کلی عبارت است از کاهش قدرت کار فرد بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از ٣/١  از درآمد قبلی خود را به دست آورد . ”
٢- تعریف ازکارافتادگی جزیی
طبق بند ١۴ ماده ٢ قانون : ”عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.”
٣- تعریف غرامت مقطوع نقص عضو
طبق بند ١٧ ماده ٢ قانون : ” غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود.”

 

عوامل ایجاد ازکارافتادگی

ازکارافتادگی ممکن است، بر اثر بیماریها (عادی یا حرفه ای ) و یا حوادث (حوادث ناشی ازکار یا غیر ناشی از کار ) ایجاد شود.
١- بیماری
طبق بند ٧ ماده ٢ قانون : ”‌بیماری وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می شود.”
به عبارت دیگر، بیماری اگر غیر قابل علاج تشخیص داده شود ممکن است موجب کاهش کار فرد بیمه‌شده و در نتیجه سبب ازکارافتادگی وی گردد .
     ٢- حادثه
طبق بند ٨ ماده ٢ قانون : ” حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است ، پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدمه بر جسم یا روان فرد بیمه شده می گردد . ”
حادثه طبق ماده ۵٩ قانون بر دو نوع تقسیم شده است : ١- حادثه ناشی ازکار  ٢- حادثه غیر ناشی از کار
در مورد بیماری حرفه ای و حوادث ناشی از کار طبق ماده ٧١ قانون تأمین اجتماعی، مدت پرداخت حق بیمه ملاک عمل نمی باشد.
حوادث ناشی از کار
در گروه حوادث ناشی از کار حمایتها عبارتند از :

– مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار ـــ مواد قانونی ۶٠ ، ٧٠ ، ٧١  ، ٧٢ و تبصره‌های یک و دو آن
– مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار ـــ مواد قانونی ۶٠ ، ٧٠ ، ٧٢  و ٧٣
– غرامت مقطوع نقص عضو  ـــ مواد قانونی ۶٠ ، ٧٠ ، ٧٢ و ٧۴

در گروه حوادث ناشی از کار طبق مواد قانونی ، در صورت تشخیص حادثه ناشی از کار توسط بازرس واحد اجرایی بیمه شده بدون در نظر گرفتن میزان سابقه پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری و یا غرامت نقص را خواهد داشت لذا تشخیص و احراز ناشی از کار بودن حادثه بسیار حائز اهمیت است .

نکته ها :
الف – با توجه به ماده ٧٢ قانون در محاسبه مستمریها از کارافتادگی فقط تا ٣٠ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قابل احتساب بوده و مازاد آن در عملیات لحاظ نخواهد شد .
ب – در خصوص برقراری مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی ازکار، سوابق بعد از تاریخ تحقق ازکارافتادگی (تاریخ برقراری) ‌در تعیین میزان مستمری لحاظ نخواهد شد .
ج – در تعیین مبلغ مستمری، میزان مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ملاک عمل می باشد .

مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

د – مستمری جزیی از شمول ماده ١١١ قانون خارج می باشد .
هـ – ادامه اشتغال بکار بیمه شده دریافت کننده مستمری ازکارافتادگی جزیی ، مانع پرداخت مستمری نیست .
و – در پرداخت مستمری جزیی رعایت ماده ٩۴ قانون بجز در موارد کمک ازدواج و عائله مندی و بیمه بیکاری الزامی است .
ز – مستمری ازکارافتادگی جزیی در صورت فوت مستمری بگیر واجد شرایط (شاغل بیمه پرداز ) یا بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی قطع و میزان آن به عنوان قسمتی از دستمزد در محاسبه مستمری جدید منظور ملاک عمل قرار خواهد گرفت .
ح – پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار آن عده از بیمه‌شدگان که پس از شمول مقررات سایر سازمانهای بیمه و بازنشستگی بر آنها، سوابق بیمه ای خود را نیز از سازمان تأمین اجتماعی به سازمان دیگر منتقل می نمایند از تاریخ انتقال سابقه (تاریخ صدور چک توسط شعبه)، به علت حذف سابقه در سازمان تامین اجتماعی، قطع می گردد.

نکته مهم :
در ماده ٩٣ قانون ، تجدید نظر در میزان غرامت نقص مقطوع پیش بینی نشده است بنابراین به دنبال وقوع حادثه و اعلام نظر کمیسیون مبنی بر درصد ازکارافتادگی بین ١٠ تا ٣٣ درصد غرامت مذکور فقط برای یکبار قابل پرداخت بوده و قانوناً امکان تجدید نظر در میزان آن میسر نمی باشد .

مبلغ غرامت نقص مقطوع = ٣۶ × درصد ازکارافتادگی ×مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

 

ماده ۶۶ قانون :
گروه حوادث ناشی از کار شامل کمک های بلند مدت و غرامت نقص مقطوع بوده که تعهدات سنگین مالی را بدنبال دارد و حسب مقررات ماده ۶۶ اگر چنانچه در وقوع حادثه ناشی از کار قصور کارفرما و رعایت نکردن مقررات حفاظتی ثابت شود، سازمان قانوناً مکلف به ارائه حمایت بوده و خسارت وارده را مطابق مقررات از کارفرما وصول خواهد کرد. لذا ضروری است واحدها جهت شناخت مقصر حادثه اقدام و در صورت شمول ماده ۶۶ مراتب را در متن حکم صادره لحاظ و مطابق با ضوابط و مقررات جاری خسارات وارده را از کارفرما وصول نمایند .

حوادث غیر ناشی از کار و بیماری عادی
ماده ٧٠ قانون :

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه یا اشتغال چنانچه براساس نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ٩١ این قانون توانایی خود را به طور کل یا قسمتی را از دست داده باشند، به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :‌
الف – هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می‌شود .
ب– چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ٣٣ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزیی شناخته می شود.
ج – اگر درجه کاهش قدرت بیمه شده بین ١٠ تا ٣٣ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

ماده ٧۵ قانون :
بیمه شده‌ای که طی مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار، یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد را پرداخت نموده است، در صورت ازکارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.
نکته: در برقراری مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار تعیین و تشخیص تاریخ شروع بیماری یا وقوع حادثه حائز اهمیت است چرا که  این تاریخ:

 • مبنای احراز شرایط ماده ٧۵ قانون به منظور تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق قرار می گیرد.
 • مبنای استخراج ریز دستمزد و محاسبه میزان مستمری قرار می گیرد .

در همین راستا دستور اداری شماره ۶٩۴٧١/۵٠٠٠ مورخ١٠/٨/٨۴ با عنوان ” شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” صادر شده است. این دستور اداری در رابطه با مفهوم ” ابتلا به بیماری ” و ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” که در متن ماده ٧۵ آمده اشاره نموده به اینکه:
با توجه به صدر و ذیل ماده ٧۵ و تبصره ٢ ماده ٧٢ که بیماری را مقید به صفت ” منجر به ازکارافتادگی” نموده و با توجه به بند ٧ ماده ٢ قانون ، سه حالت قابل تصور است:
حالت اول : حالتی که خدمات درمانی را ایجاب نماید بدون آن که بیمه شده نیازمند استراحت باشد (درمان بدون استراحت )
حالت دوم : مرحله ای که موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود بدون آن که بیمه شده نیازمند استفاده از خدمات درمانی باشد (استراحت پزشکی )‌
حالت سوم : ‌وضعیتی که خدمات درمانی را ایجاب و ضمناً موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار شود. (استراحت توام با درمان )
و نیز با عنایت  به ماده ٩٠ قانون،  اعلام می شود:
مفهوم ” ابتلا به بیماری” ، ” بیماری منجر به ازکارافتادگی ” و ”شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی ” ناظر بر حالت و مرحله ای واحد از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری ، علائم و آثار عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی (بر حسب مورد کوتاه یا بلند مدت ) بیمه شده را به سوی ناتوانایی دائمی (ازکارافتادگی کلی ) سوق می دهد. …………… به عبارت دیگر زمان پیدایش شدت بیماری و آغاز ناتوانایی اشتغال به کار بیمه شده است که به صورت نیاز به استراحت یا استراحت توأم با درمان ظاهر و تداوم آن به زایل شدن قدرت کار بیمه شده و ازکارافتادگی کلی منجر می شود.

” مرجع تشخیص ازکارافتادگی ”

طبق ماده ٧٠ قانون تأمین اجتماعی ، مرجع تشخیص ازکارافتادگی کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ٩١ قانون می باشند، بدین معنی که پزشک معالج پس از انجام خدمات توانبخشی و درمان چنانچه فرد بیمه‌شده را غیر قابل علاج تشخیص دهد، این امر را گواهی می‌نماید و سپس کمیسیون‌های پزشکی بر اساس آن اعلام نظر و اقدام به صدور رأی می نمایند .
در ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی جایگاه کمیسیون های پزشکی مشخص و مقرر شده است:‌
” برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهد شد ، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی رسیده است . ”
آخرین آیین نامه در تاریخ ۶/٣/۶۶ به تصویب شورای‌عالی تأمین اجتماعی رسیده که در تاریخ ١٩/۵/٧١ اصلاحاتی به آن وارد شده است . این آیین نامه که مشتمل بر ١٢ ماده و ٧ تبصره می باشد، در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی مورخ ۶/٣/۶۶ تصویب و به مرحله اجرا درآمده است .

 • طبق ماده یک آیین نامه اجرایی مذکور تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به عهده سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
 • بر حسب فراهم بودن امکانات در یکی از واحدهای سازمان و یا یکی از مراکز درمانی بنا به تشخیص سازمان، این کمیسیونها طبق ماده ٢ این آیین نامه باید تشکیل گردند .
 • چنانچه امکان تشکیل کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با توجه به شرایط مندرج در این آیین نامه فراهم نباشد، لازم است سازمان فرد بیمه شده را به یکی از نزدیکترین کمیسیون های متشکله در سایر شهرستانها معرفی نماید . (ماده ٣ )

کمیسیون پزشکی بدوی ” موضوع ماده ۴ آیین نامه ”
کمیسیون های پزشکی بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می شود:
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون به پیشنهاد مدیر درمان و تصویب معاونت درمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به عنوان عضو به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی .
د – مشاور با پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
هـ  – منشی با ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تهیه و تنظیم و تایپ صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .

تبصره یک الحاقی :‌
بررسی پرونده های بیمه شدگان  و اظهار نظر درباره نوع کار ، محل کار ، ساعت کار و تعیین درصد ازکارافتادگی ، ادامه درمان و ادامه کار از وظایف کمیسیون های بدوی می باشد .

تبصره دو الحاقی :
دعوت از پزشک متخصص طب کار به منظور مشاوره بدون حق رأی کمیسیون های بدوی و تجدید نظر بلامانع بوده و در شهرستان هایی که پزشک متخصص طب کار وجود نداشته باشد ، دعوت از کارشناس بهداشت حرفه ای جهت مشاوره مجاز می باشد .

کمیسیون های تجدید نظر ” موضوع ماده ۵ آیین نامه ”
کمیسیون های تجدید نظر با حضور افراد زیر تشکیل می شود:
الف – یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی به پیشنهاد معاونت درمان و تصویب مدیر عامل سازمان با ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی پزشکی به عنوان عضو و رئیس کمیسیون .
ب – یک نفر پزشک متخصص داخلی به عنوان عضو ثابت به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های فنی و پزشکی
ج – یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه به پیشنهاد مدیر درمان و ابلاغ دفتر تشکیل کمیسیون های پزشکی
د – مشاور به پیشنهاد اداره کل تأمین اجتماعی استان و ابلاغ معاونت درمان
هـ – منشی به ابلاغ مدیر درمان که وظیفه تایپ ، تهیه و تنظیم صورتجلسه ها را عهده دار خواهد بود .

تبصره یک الحاقی :
بررسی و اظهار نظر نهایی درباره تمامی آرای صادره کمیسیون های پزشکی بدوی که مورد اعتراض سازمان یا بیمه شده قرار گیرد از وظایف کمیسیون های پزشکی تجدید نظر می باشد و نحوه اعتراض سازمان مشابه نحوه اعتراض بیمه شده موضوع ماده ٩ خواهد بود .
تبصره :
اعتراض بیمه شده همراه با مدارک لازم از شعبه مربوطه به کمیسیون تجدید نظر ارسال و کمیسیون مزبور با توجه به مفاد ماده ٨ آیین نامه اقدام به صدور رأی می نماید .

نکات لازم :

 1. در صورت اعتراض به موقع، رأی کمیسیون بدوی به حالت تعلیق درآمده و به هیچ وجه نمی‌تواند ملاک اقدامات قانونی قرار گیرد.
 2. طبق مقررات روز ابلاغ و روز اقدام جزو مهلت یک ماهه محسوب نمی‌شود.

ماده ۶ آیین نامه اجرایی کمیسیون های پزشکی :
پرونده پزشکی بیمه شده که شامل تمامی مدارک کلینیکی و پارا کلینیکی، اظهار نظر پزشکان معالج، شرح و سابقه بیماری با قید تاریخ شروع و تشخیص فعلی بیماری و خلاصه درمان های انجام شده با ذکر نتیجه طی مدت درمان و اظهار نظر نهایی درباره بیماری می باشد، با انعکاس علت ارجاع پرونده به کمیسیون بدوی توسط دبیر کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون پزشکی مشخصات پرونده، مدارک دریافتی را در سیستم ثبت و تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی را تعیین و به ذی نفع اعلام می نماید. (ماده ٧ ) و بیمه‌شده باید در تاریخ تشکیل کمیسیون تمامی مدارک درمانی اعم از نسخ دارویی، عکس و نوار و آزمایش هایش را به همراه داشته باشد.
مطابق ماده ٨ این آیین نامه کمیسیون پزشکی بدوی با توجه به مدارک مذکور ( موضوع ماده ۶ ) و اقداماتی که لزوماً بر اساس ضوابط قانونی به عمل می آورد، مبادرت به صدور رأی می نماید .
تبصره ٨ :
آراء کمیسیون های پزشکی بدوی حسب ماده ٩ آیین نامه اجرایی توسط کمیسیون مربوط به بیمه شده حاضر در جلسه ابلاغ و در صورتی که بیمه شده به رأی صادره معترض باشد، می تواند حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ ، اعتراض کتبی خود را به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه تسلیم و در صورت عدم حضور بیمه شده در کمیسیون، واحد تأمین اجتماعی مربوطه موظف است، مراتب را رأساً به بیمه شده ابلاغ نماید .
ماده ١٠ آیین نامه :
کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر با حضور تمامی اعضا تشکیل و آراء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر به اتفاق آراء معتبر خواهد بود .
مطابق ماده ١١ آیین نامه :
آراء صادره از طرف کمیسیون های پزشکی بدوی در صورتی که از طرف بیمه شده طی مدت مقرر در این آیین نامه مورد اعتراض قرار نگیرد، ضمناً آراء کمیسیون های پزشکی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست .
حسب تبصره ماده ١١ :
آراء کمیسیون های پزشکی می باید قابل انطباق با موازین قانونی، صریح و فاقد هر گونه ابهام باشد و به منظور جلوگیری از سرگردانی بیمه شدگان حتی‌المقدور از توجیه تغییر شغل در آراء صادره توسط کمیسیون های پزشکی خودداری شود .
بر اساس ماده ١٢ این آیین نامه نیز :
به شرکت کنندگان در کمیسیون های پزشکی حق حضوری برابر ضوابطی که به تصویب هیأت مدیره سازمان می رسد پرداخت خواهد گردید .

 

روش ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی

 • امور مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون های پزشکی، توسط مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی که تحت نظر مسئول فنی درشعبه انجام وظیفه می نماید، صورت می پذیرد .
 • مسئول یا متصدی کمیسیون های پزشکی پس از دریافت اظهار نظر پزشک معالج مبنی بر ازکارافتادگی بیمه شده یا افراد تحت تکفل وی اطلاعات مربوطه را از پرونده فنی استخراج و سپس فرمها را در اختیار ذی نفع جهت تکمیل قسمت اطلاعات پزشکی توسط پزشک معالج قرار می دهد تا پس از تکمیل به شعبه برگرداند .
 • بعد از تایید استحقاق، مسئول کمیسیون های پزشکی شعبه خلاصه ای از پرونده راجع به بیماری ، فرم های تعیین میزان ازکارافتادگی بیمه شده و مدارک مورد لزوم کمیسیون را به محل تشکیل کمیسیون پزشکی ارسال می نماید .
 • • بیمه شده برای آگاهی از تاریخ به محل تشکیل کمیسیون راهنمایی می شود و در صورتی که محل تشکیل کمیسیون شهرستان دیگری باشد، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز ) در شهرستان محل تشکیل کمیسیون پرداخت می شود.
 • • در صورت اعزام بیمه شده به شهرستان دیگر هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به داشتن همراه) با رعایت مقررات عام تأمین اجتماعی از محل سهم درمان پرداخت خواهد شد.

نظریه کمیسیون پزشکی ملاک اقدامات قانونی واحدها در برقراری انواع مستمریها است، بنابراین در این زمینه می باید مراقبت و دقت کافی مبذول تا رأی مطابق قانون و مفاد آیین نامه و مقررات صادر گردد .
با توجه به اهمیت رأی کمیسیون و جایگاه ویژه آن موارد زیر پیرامون نحوه تنظیم و انشای متن و صدور رأی بیان می شود .

ویژگی های آراء قابل قبول

١- ازکارافتادگی کلی به سبب عوارض کبر سن و کهولت که امری طبیعی و قابل پیش بینی بوده و با تعریف بیماری مغایر می باشد فاقد وجهه قانونی است و آرایی که بر این مبنا صادر می شوند، قابل اجرا نخواهد بود .
٢- عوارض و عنوان بیماری اعلام و متن رأی با مفهوم روشن و به فارسی در جدول نظریه کمیسیون انشا شده باشد .
٣- مفهوم رأی صادره در مورد ازکارافتادگی صریح بوده و ازکاربرد مبادرت (در حال حاضر ، فعلاً ، حدوداً و …. ) که قطعیت رأی را مورد تردید قرار می دهد خودداری شده باشد .
۴- بیمه شده ای که به علت عوارض حادثه ناشی از کار جهت تعیین درصد به منظور برخورداری از غرامت نقص مقطوع و ازکارافتادگی به کمیسیون معرفی می شود در رأی صادره مراتب زیر لحاظ شود.

١-۴ برآورد میزان ازکارافتادگی عضو (اعضا) حادثه دیده مطابق جدول ازکارافتادگی
٢-۴ اعلام ارتباط ازکارافتادگی با حادثه موصوف
٣-۴ عدم دخالت عوارض و عوامل غیر ناشی از کار در برآورد درجه ازکارافتادگی
۵- آراء آن دسته از کمیسیون های پزشکی که پزشک معالج ، به عنوان یکی از اعضا درجلسه مربوطه شرکت نموده باشد، قابلیت اجرایی ندارد .
۶- کمیسیون های پزشکی بدوی مکلفند در مورد بیماری مطروحه از جانب پزشک یا پزشکان معالج (ترتیبات مقرر در ماده ٧٠ قانون ) بررسی و اظهار نظر نمایند و عوارضی که مطرح نبوده (با وجود ابتلا بیمه شده ) قابل ارزیابی و انعکاس در متن رأی نخواهد بود . بدیهی است در صورت انعکاس ، این گونه آراء باطل می باشند .
٧- درصد میزان ازکارافتادگی به عدد و حروف در جدول مربوطه قید شده باشد .
٨- آرایی که مخدوش و یا با دو خط متفاوت تحریر گردیده و قلم خوردگی و لاک گرفتگی دارد، در صورتی قابلیت و اعتبار اجرایی لازم را دارد که اعضای کمیسیون پزشکی صحت مطالب الحاقی را مجدداً تایید و تنفیذ نموده باشند .
٩- آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر که در تشکیل جلسه آن مفاد آیین نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی (از جمله ترکیب اعضا و تخصص پزشکان ) رعایت نشده باشد از درجه اعتبار ساقط می‌‌باشد.
١٠- آرایی که با رعایت مقررات صادر و قطعی می شود لازم الاجراست و کمیسیون دیگری حق تغییر مفاد آن را ندارد، بدیهی است چنانچه رأی صادره اولیه فاقد هر گونه ابهام بوده و اخذ نظریه توجیهی صرفاً به منظور ایجاد زمینه جهت برقراری مستمری باشد نظریه مزبور فاقد اعتبار خواهد بود .
١١- در مواردی که بیمه شده برای چندین بار دچار حادثه ناشی از کار می شود ، کمیسیون پزشکی با لحاظ نمودن عوارض منتج از تمامی حوادث و با استفاده از فرمول ازکارافتادگی درصد مربوطه را برآورد نماید .
١٢- اگر بیمه شده ای به سبب وقوع حادثه ناشی از کار از ناحیه اعضای مختلف دچار آسیب شده هر یک از اعضای مزبور به تنهایی قابل طرح در کمیسیون جهت تعیین درصد نبوده و در خاتمه درمان نهایی درصد واحدی به عنوان میزان ازکارافتادگی بیمه شده به دنبال وقوع حادثه که منتج از ارزیابی تمامی اعضاء آسیب دیده است با توجه به فرمول ازکارافتادگی توسط کمیسیون برآورد و اعلام می‌شود.
١٣- بیمه شدگانی که پس از  وقوع حادثه ناشی از کار و پایان معالجه با تأخیر زمانی برای تعیین درصد به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده در صورت تشخیص ازکارافتادگی جزیی و نقص مقطوع ضرورت دارد در آراء صادره تاریخ تحقق ازکارافتادگی از جانب کمیسیون معین و در متن رأی قید شود .
١۴- در اجرای بند ٢ ماده ٩٣ قانون تعیین مدت برای ازکارافتادگی جزیی (کمتر از ۵ سال) بلامانع است، بنابر این در مبحث ازکارافتادگی جزیی آراء مدت دار قابل قبول می باشد.

تاریخ برقراری

در مبحث ازکارافتادگی تاریخ برقراری که مصادف با تاریخ ازکارافتادگی است، حائز اهمیت بوده و ملاک انجام مقررات قانونی قرار می گیرد . تشخیص و اعلام ازکارافتادگی در زمره وظایف کمیسیون های بدوی و تجدید نظر است . از طرفی ماهیت کمیسیون های مزبور متفاوت و الزاماً در دو مقطع زمانی مختلف تشکیل می شود، بر اساس نوع بیماری، ازکارافتادگی و سایر عوامل ذی مدخل اقدام به صدور رأی می نمایند که مجموعه این عوامل بعضاً در شناخت تاریخ برقراری ابهاماتی ایجاد می نماید لذا ضروری است بدانیم :

١- در مواقعی که نظریه کمیسیون بدوی مستند برقراری مستمری باشد ، تاریخ برقراری، از تاریخ تشکیل آخرین کمیسیون پزشکی بدوی که منجر به صدور رأی ازکارافتادگی کلی گردیده خواهد بود .

٢- آراء کمیسیون های تجدید نظر جایگزین آراء کمیسیون های بدوی می باشند، بنابراین این گونه آراء از تاریخ رأی کمیسیون بدوی قابل اجرا می باشند.

٣- اگر در متن رأی کمیسیون تجدید نظر تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ ازکارافتادگی معین و اعلام شده باشد ، تاریخ مزبور تاریخ برقراری خواهد بود.

۴- اگر فاصله زمانی میان تشکیل جلسات کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر به بیش از دو ماه برسد، در این صورت تاریخ ازکارافتادگی (تاریخ برقراری ) از کمیسیون تجدید نظر استعلام گردد .

تاریخ پرداخت مستمری عموماً با تاریخ برقراری انطباق دارد و لیکن تأثیر کمیسیون های بدوی و تجدید نظر در نحوه تعیین تاریخ برقراری باعث ایجاد تغییرات در پرداخت مستمری می شود که عبارت است از :

 • اگر فاصله میان تاریخ برقراری و پرداخت به بیش از دو ماه برسد و بیمه شده پس از تشخیص و اعلام ازکارافتادگی همچنان شاغل باشد ، با اعلام ترک کار و قبل از پرداخت مستمری پایدار بودن موضوع ازکارافتادگی کلی می باید از کمیسیون استعلام و سپس مستمری پرداخت شود.
 • تاریخ برقراری مستمری ازکارافتاده جزیی

تشخیص و تعیین تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی ) با صرف نظر از نوع کمیسیون (بدوی و تجدیدنظر) در همه حال از تاریخ پایان معالجات و تحقق ازکارافتادگی جزیی و بر عهده کمیسیون های پزشکی ذی ربط قرار دارد که موظفند در متن رأی صادره تاریخ مزبور را معین و اعلام دارند .

تذکر :

 1. زمان تحقق ازکارافتادگی جزیی و تاریخ پایان درمان بر هم منطبق است .
 2. تمامی حالات تاریخ پرداخت مستمری جزیی از تاریخ برقراری (تاریخ تحقق ازکارافتادگی جزیی ) خواهد بود .

 

تغییرات مستمری ازکارافتادگی
ماده ٩٣ قانون
پس از بررسی انواع مستمری های ازکارافتادگی امکان دارد بلحاظ ماهیت برخی بیماریها و همچنین پیشرفت علوم پزشکی که منجر به کشف و ابداع راه های جدید درمانی می شود با به کارگیری این روشها، تغییراتی در میزان ازکارافتادگی حاصل شود، به منظور اعمال این تغییرات (کاهش و یا افزایش درجه ازکارافتادگی ) در قانون تأمین اجتماعی مقررات ماده ٩٣ پیش بینی گردیده که در زیر بیان می شود .

بخش اول – تغییرات در میزان ازکارافتادگی کلی

١- بند یک ماده ٩٣ قانون به تغییرات میزان ازکارافتادگی کلی توجه داشته و ناظر به موارد زیر است:
١-١ در صورت از میان رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی و به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر، مستمری ازکارافتادگی قطع می گردد لذا با حصول دو شرط:‌
١) زائل شدن شرایط ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی
٢) اشتغال مجدد مستمری بگیر
پرداخت مستمری از تاریخ اشتغال به کار قطع و در پیامد آن پرونده مختومه خواهد بود.
توجه: برخی مستمری‌بگیران بدون اطلاع واحدها و همچنین بدون کسب نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر بهبودی، اشتغال به کار مجدد می یابند که در صورت وقوف، باستناد بند ١۶     ماده ٢ قانون می باید پرداخت مستمری ازکارافتادگی کلی از تاریخ اشتغال متوقف گردد.
در این گونه موارد حکم ازکارافتادگی کلی در مدت اشتغال به حالت تعلیق درآمده و پرداخت مستمری متوقف می شود و برقراری مجدد آن منوط به احراز شرایط زیر خواهد بود.
– اعلام ترک کار از جانب مستمری بگیر و تایید موضوع توسط بازرسی واحد اجرایی
– تایید ازکارافتادگی کلی اولیه ذی نفع توسط کمیسیون پزشکی
بدیهی است پرداخت مستمری پیشین (متوقف شده) با افزودن افزایش‌های قانونی (در صورتی‌که مشمول افزایش قرار بگیرد ) از تاریخ ترک کار مجدد ادامه خواهد یافت . ضمناً کار در کارگاه های مشمول قانون مورد نظر بوده و اشتغال تلقی می شود.
٢-١- اگر درصد ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص و تایید کمیسیون پزشکی کاهش یافته و به میزان مندرج در ماده ٧٣ قانون باشد، مستمری ازکارافتادگی کلی لغو و تبدیل به مستمری ازکارافتادگی جزیی خواهد شد .
٣-١- در صورتی که درجه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار به تشخیص کمیسیون پزشکی تقلیل یافته و به میزان مندرج در ماده ٧۴ قانون باشد. مستمری ازکارافتادگی کلی مختومه و غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
تذکر: در هر یک از بخش‌های پیش گفت (٣-١ و ٢-١) مبنای محاسبات تاریخ وقوع حادثه ناشی از کار است.

بخش دوم – کاهش میزان ازکارافتادگی جزیی

٢- به موجب بند ٢ ماده ٩٣ مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده ٧٣ قانون طی مدت پنج سال از تاریخ برقراری قابل بررسی مجدد است و با اعلام کاهش درجه ازکارافتادگی توسط کمیسیون پزشکی و در صورت وقوع حالات زیر در مستمری پرداختی تجدید نظر می شود.
١-١- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی مستمری جدید ازکارافتادگی جزیی برقرار می شود .
٢-٢- با کاهش درجه ازکارافتادگی جزیی به میزان ١٠  تا ٣٣ درصد غرامت نقص مقطوع عضو پرداخت و پرونده مستمری جزیی مختومه خواهد شد .
تذکر : در هر یک از حالات فوق مبنای عمل رعایت تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون تاریخ وقوع حادثه است .
٣-٢- کاستن میزان ازکارافتادگی جزیی در مدت پنج سال از تاریخ برقراری میسر و با انقضای مدت مقرر باوجود اعلام کاهش درجه توسط کمیسیون ، قانوناً مستمری جزیی قابل تجدید نظر نخواهد بود .

بخش سوم – افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی

٣- در بند ٣ ماده ٩٣ قانون مقرر گردیده ، افزایش میزان ازکارافتادگی جزیی با تایید کمیسیون پزشکی در هر برهه از زمان امکان پذیر است و حسب مورد مستمری جزیی افزایش یافته یا تبدیل به مستمری کلی ناشی از کار می گردد در این گونه موارد پذیرش افزایش درجه منحصراً در ارتباط با عوارض حادثه ناشی از کار اولیه قابل بررسی     خواهد بود و در رأی صادره تصریح و تاکید بر تغییر و افزایش میزان ازکارافتادگی به دنبال وقوع حادثه و بدون تأثیر عوامل جانبی (بیماری – کهولت ) در ازدیاد درجه الزامی است .
١-٢- بند ٣ ماده ٩٣ قانون ناظر به موارد زیر است :‌
١-١-٣ – افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به جزیی جدید
٢-١-٣- افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی به کلی

 

نکات مهم

 • ارائه نظریه پزشک معالج از جانب بیمه شده جهت اجرای ماده قانونی مبنای عمل واحدها خواهد بود .
 • اعمال افزایش درجه ازکارافتادگی جزیی در صورت تشخیص کمیسیون پزشکی فاقد محدودیت زمانی خواهد بود .
 • پیش از اجرای مفاد بند ٣ ماده ٩٣ واحدها موظفند از شمول ماده چهار قانون (تبصره یک و دو ) و عدم خروج متقاضی از نظام تأمین اجتماعی به لحاظ تغییر وضعیت استخدامی اطمینان حاصل نمایند .
 • در صورت افزایش درجه ازکارافتادگی و یا تبدیل آن به کلی برای محاسبه مستمری جدید ، مبنای اعمال تبصره ٢ ماده ٧٢ قانون ،‌ تاریخ وقوع حادثه اولیه است .
استعلام حق بیمه شخص ثالث

استعلام نرخ بیمه نامه شخص ثالث

جهت استعلام نرخ بیمه شخص ثالث سامان لینک زیر را کلیک کنید:

استعلام حق بیمه شخص ثالث

کلیک کنید

جشنواره بیمه عمر

جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان

samanlifeinsurance

 

                                                                        جشنواره بیمه عمر و تشکیل سرمایه سامان | هشتم آبان‌ماه الی هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۵

بهترین بیمه عمر و تشکیل سرمایه

اشتباهات رایج در خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

بهترین بیمه عمر و تشکیل سرمایه

این روزها کمتر کسی هست که با بیمه عمر و سرمایه گذاری آشنایی اولیه نداشته باشد ، اگر شما جزء افرادی هستید که قبلا این محصول را تهیه کرده اید یا بزودی قصد خرید آن را دارید حتما ادامه ی این نوشته را دنبال کنید…

چهار اشتباه بزرگ در خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری

۱-خرید بیمه عمر به روش پرداخت قسطی

متاسفانه نمایندگان بیمه و مشتریان بیمه عمر اطلاعی ندارند که خرید بیمه عمر به روش پرداخت قسطی به ضرر بیمه شدگان آنها تمام خواهد شد ، هرچه تعداد اقساط بیمه نامه شما بیشتر باشد شرکت بیمه، از اندوخته-پول – شما ، مبلغ بیشتری بابت حق تقسیط برداشت خواهد کرد و این به معنی آن است که ، شما در پایان به نسبت افرادی که با روش پرداخت سالانه اقدام به خرید بیمه عمر کرده اند ، مبلغ کمتری دریافت خواهید کرد.

۲-عدم آشنایی نماینده و پوشش های ضعیف

نحوه ی تنظیم قرارداد های بیمه ای نقش تعیین کننده ای در زمان دریافت خسارت دارد ، اگر نماینده شما ، یک حرفه ای و متخصص در زمینه بیمه عمر نباشد ، نمی تواند یک تنظیم ایده آل برای قرارداد شما انجام دهد. و همین موضوع کافیست که برای گرفتن خسارت ، به مشکلاتی برخورد کنید یا در زمان دریافت خسارت مبلغ کمتری دریافت کنید .

در اهمیت همین موضوع بس ، که تنظیم قرارداد حرفه ای می تواند منجر به آن شود که شما با پرداخت مبلغ کمتر ، مبلغ بیشتری در دوران بازنشستگی به نسبت سایرین دریافت کنید.

۳-انتظار به ثمر رسیدن بیمه عمر در کوتاه مدت

بیمه عمر و تشکیل سرمایه یک قرارداد بلند مدت است ، در صورتیکه شما برای دوران بازنشستگی عجله دارید، بدانید و آگاه باشید که حداقل مدت زمان برای اینکه به سود کافی برسید ۱۵ سال زمان لازم است. مهم تر از همه این است که بیشرین سود دهی بیمه های عمر در فاصله ی سالهای ۲۰ الی ۳۰ ام قرارداد اتفاق خواهد افتاد..

۴-پرداخت حق بیمه ناچیز

یکی از مواردی که کارشناسان متخصص مرکز ما در ارتباط با مشتریان حتما به آن اشاره می کنند ، انتخاب و پرداخت حق بیمه در خور شان است که متاسفانه بخش اعظمی از مردم ،بیمه هایی با حداقل حق بیمه خریداری میکنند ، وقتی شما یک بیمه حداقلی تهیه می کنید آن محصول هم در زمان لازم حداقل ترین نیاز شما را برآورده خواهد ساخت، در حالیکه شما قطعا ۱۰۰ درصد نیازتان رفع نشده است .

۱۲۳

تفاوتهای اساسی روش های بازاریابی بیمه حادثه و بیمه عمر اندوخته ساز

برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .

به گزارش ریسک نیوز،در کتاب بازاریابی بیمه نوشته دیوید گرین ترجمه خانم پری میرزایی در پایان مباحث مختلف در امور بازاریابی بطور خلاصه می نویسد :بازار یابی در نهایت اینکه شما بتوانید بر افکار مردم تاثیر گذاشته و آنها را به خرید محصولات خود تشویق و ترغیب نمایید .بازاریابی یعنی ,,,مردم ,,,

بر اساس این تحلیل که سایر اساتید و بزرگان علم بازاریابی نیز بر این موضوع تاکید دارند در بازاریابی بیمه نیز نماینده و کارگزار بیمه نقشی بس فراتر از عملیات فروش محض را به عهده دارند .زیرا فروش محصول و مشخصا خدمات بیمه در واقع زمانی اتفاق میافتد که فروشنده بیمه با تسلط خود به انواع خطرات و تشریح همراه تفکیک انواع خطرات پیش روی انسان بعنوان یک شخص منفرد و خطرات پیش روی یک خانواده بعنوان کوچکترین هسته اجتماعی و نیز یک مجموعه انسانی سرشار از عاطفه و وابستگی افراد به یکدیگر و نیز واحدهای مختلف جوامع شغلی در اشکال گوناگون را بتواند تفکیک نماید و آنچنان بر درخت خطا بطور عینی برای بیمه گذاران بالقوه تشریح نماید تا آنها را به این قدرت تشخیص و درک رهنمود کند که در صورت وقوع خطر برای یک انسان یک عضو موثر اجتماعی بدوا خود و سپس خانواده خود و آنگاه محیط شغلی و حرفه ای خود را دچار صدمه و زیان خواهد نمود .اگر فروشنده حرفه ای بیمه توانست با به رخ کشیدن ریسک ها همراه تفکیک آنها ضریب مقابله با ریسک را به حداقل ممکن برساند آنگاه توانسته است بجای فروش غیر سیستمی بیمه نامه ها به تشویق بیمه گذاران به تقاضای محصولات ترکیبی بیمه نامه های مورد نیاز آنها بپردازد .

برای رسیدن به این مقصد مناسب ترین گزینه شناخت تک تک رشته های بیمه و کاربرد مناسب آنها در زندگی اجتماعی است .
در بیمه های اشخاص تنوع محصولات بیمه ای بسیار زیاد است .
سه نوع وقوع مرگ در زندگی انسانها وجود دارد :
۱_مرگ طبیعی بر اثر کهولت سن
۲_مرگ بر اثر بیماری
۳_مرگ بر اثر حادثه
این سه نوع مرگ گرچه از حیث اصول فنی بیمه گری تفاوتهای بنیادی از حیث اکچویری و تشکیل پرتفوی دارند اما در ظاهر از حیث طبقه بندی و ماهیت پایان یافتن زندگی انسانها با هم شبیه هستند .
نکته ظریف بازاریابی بیمه و تولید محصولات بیمه ای و تامین پوشش های  حمایتی مورد نیاز بیمه گذاران تفکیک ریسک ها و چرایی نیاز به محصولات متنوع بیمه های اشخاص در بردار زمان با تشریح دقیق این نکات برای بیمه گذاران بالقوه است .
هیچ تردیدی وجود ندارد که در زمان معرفی پوشش بیمه حادثه به عوامل مختلف منجمله سن ,جنسیت ,شغل ,مجرد یا متاهل بودن ,میزان درآمد افراد و نیز انفرادی یا گروهی بودن متقاضیان باید توجه نمود .و نیز دقت در این موضوع که در صورت وقوع حادثه چه پیامدهایی برای شخص حادثه دیده و نیز خانواده وی مواجه هستیم .

در واقع تعیین سقف سرمایه فوت ناشی از حادثه و جبران هزینه پزشکی تابعی از دهک درآمدی بیمه شده و نیز شرایط اجتماعی و اقتصادی وی دارد .و….
اما در مورد فوت بعلت بیماری و فوت بعلت کهولت سن میبایست که با دقت در علل بروز بیماری ها و نیزتامین هزینه های درمان و تامین هزینه های زندگی خانواده در زمان بالا رفتن هزینه های درمان و کاهش درآمد خانواده در صدد تامین پوشش بیمه درمان  و نیز پوشش عمر زمانی مناسب بود.

اما در مورد فوت بعلت کهولت سن ,تفاوت اساسی با فوت بر اثر حادثه و بعلت بیماری دارد .در این نوع از زندگی و پایان حیات انسانی ,تامین پوشش های درمان ,حادثه و نیز سرمایه اندوخته دوران بازنشستگی مد نظر بازاریاب حرفه ای بیمه و آشنا نمودن بیمه گذاران بالقوه با پوشش های مورد نیاز در این رویکرد میباشد .

در این مقاله کوتاه سعی شد تا به این نکته تاکید شود برای درک نیازهای متنوع پوشش های درمان ,از کارافتادگی و فوت آحاد مردم ابتدا باید بدانیم پوشش های بیمه چه مزایا و چه معایبی دارد و سپس با متناسب نمودن سرمایه و دامنه خدمات آنها با نیاز هر فرد ,خانواده و بنگاه اقتصادی مناسب ترین پوشش ها را به متقاضیان عرضه نمود .فروش بیمه یک علم است که ابتدا بر روی افکار مردم تاثیر میگذارد و سپس آنها خود برای خرید محصولات بیمه ای مورد نیاز اقدام مینمایند .خلاصه آنکه سه نوع متفاوت از علل بروز بیماری ,از کار افتادگی و فوت سه شیوه متفاوت بازاریابی دارند ./ حمید رضا حاجی اشرفی